ΔΗΜΟΤΙΚΟ - Στoλή Σχολείου

Επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα και αγοράστε τη στολή του Δημοτικού Σχολείου Τέρρα Σάντα:
https://classmates.com.cy/en/61-terra-santa-college-uniform
Terra Santa Primary School uniform leafl
Terra Santa Primary School uniform leafl
logo.jpg