Το Τμήμα Εθελοντισμού στο Πανηγύρι Αγάπης του Σχολείου Ευαγγελισμός

Στιγμιότυπα από την συμμετοχή του Τμήματος Εθελοντισμού στο Πανηγύρι Αγάπης του Ειδικού Σχολείου Ευαγγελισμός, την 1η Δεκεμβρίου 2018. Συμμετέχουσες: Γεωργία Ελπίδα Γεωργίου, Κωνσταντίνα Ιωσήφ, Βασιλική Πιριπίτση.
logo.jpg