ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΟΥΣlogo.jpg