Συμμετοχή στη δημοσιογραφική διάσκεψη του προέδρου του IFRC

logo.jpg