Συμμετοχή στην εκστρατεία «‘Υιοθετήστε’ μια οικογένεια τα Χριστούγενναlogo.jpg