Συμμετοχή Κολεγίου Τέρρα Σάντα στο Ευρωπαΐκό Πρόγραμμα MaSDiVPowered by GOOiZ