ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟlogo.jpg