Πρόγραμμα Be Active (27/9, αφορά όλο το σχολείο, εκτός από την Α΄ Λυκείου που θα απουσιάζει)logo.jpg