Οι απόφοιτοι μαθητές μιλούν για το Σχολείο μας!

“.. Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τροπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον

τρόπο που μπορεί να μάθει..“


logo.jpg