“..Κύματα..”

Όταν ο παλμός προσπίπτει σε ακλόνητο άκρο ανακλάται και διαδίδεται προς την αντίθετη κατεύθυνση αντεστραμμένος.

#physicslogo.jpg