Κενή Θέση καθηγητή/τριας Πληροφορικής

Tο Κολέγιο Τέρρα Σάντα ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη θέση καθηγητή/τριας Πληροφορικής για μερική και πλήρης απασχόληση.


Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες: Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό τίτλο. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και εμπειρία σε συναφή θέση θα αποτελέσουν επιπρόσθετα προσόντα.


Καθήκοντα: Διδασκαλία Πληροφορικής σε επίπεδο IGCSE O' LEVEL Διδασκαλία σε μαθητές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης (ekids,ecdl)


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2019, στο terrasantacollege@cytanet.com.cy

logo.jpg