Κενή Θέση καθηγητή/τριας Οικονομικών

Tο Κολέγιο Τέρρα Σάντα ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη θέση καθηγητή/τριας Οικονομικών για πλήρης απασχόληση.


Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες: Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό τίτλο. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και εμπειρία σε συναφή θέση θα αποτελέσουν επιπρόσθετα προσόντα.


Καθήκοντα: Διδασκαλία Οικονομικών σε επίπεδο IGCSE και GCE A' LEVEL καθώς και σε επίπεδο Παγκύπριων Εξετάσεων.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2019, στο terrasantacollege@cytanet.com.cy

logo.jpg