Κενές Θέσεις Εκπαιδευτικών

Το Κολέγιο Τέρρα Σάντα ανακοινώνει ότι δέχεται βιογραφικά για τη σχολική χρονιά 2021-2022,

για όλες τις ειδικότητες Μέσης Εκπαίδευσης πλήρους ή μερικής απασχόλησης που πιθανόν να

προκύψουν.

• Αγγλικών

• Βιολόγων

• Θεολογίας

• Ιταλικών

• Μαθηματικών

• Μουσικών

• Οικονομικών/Λογιστικής

• Πληροφορικής

• Συμβουλευτικής Αγωγής

• Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

• Τέχνης

• Φιλολόγων

• Φυσικής Αγωγής

• Φυσικών

• Χημικών


Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες:

• Κάτοχος αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου.

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν

• Οι ενδιαφερόμενοι αν είναι σε θέση να διδάξουν σε επίπεδο IGCSE & GCE A level καθώς και

σε επίπεδο Παγκύπριων Εξετάσεων θα αποτελέσουν επιπρόσθετα προσόντα

• Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα

• Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

• Καλή γνώση Η/Υ

• Εμπειρία διδασκαλίας θα αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email:

terrasantacollege@terrasantacy.com μέχρι 10 Μαϊου 2021.


Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν αποστείλει βιογραφικό στο παρελθόν παρακαλούνται να στείλουν εκ

νέου.

logo.jpg