top of page

Καλωσόρισμα Συμβούλου σε Μαθητές Α΄ Γυμνασίου + Ατομικό Δελτίο

Γ: 3/2020-2021

07 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς των μαθητών/τριών της Α’ τάξης Γυμνασίου,

Αυτή τη χρονιά τα παιδιά σας ξεκίνησαν μια διαφορετική ακαδημαϊκή πορεία. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να νιώσουν άνετα στον χώρο του σχολείου και να μπορούν να συζητήσουν τις αλλαγές που βιώνουν, καθώς και οτιδήποτε τους προβληματίζει. Η υποστήριξη προς τους μαθητές/τριες μας, η οποία επιδιώκεται από όλα τα μέλη του σχολείου μας και πιο στοχευμένα από την καθηγήτρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΚΣΕΑ), οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Σε μια προσπάθεια λοιπόν, να γνωρίσετε εσείς και τα παιδιά σας πως μπορεί να αξιοποιηθεί η συνεργασία με την ΚΣΕΑ, καταγράφεται πιο κάτω συνοπτικά, ο ρόλος της στο σχολείο μας. Η ΚΣΕΑ παρέχει στους μαθητές υποστήριξη και καθοδήγηση:

1. ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν ή/και να ξεπεράσουν προσωπικά προβλήματα (π.χ. μαθησιακά προβλήματα, χαμηλή επίδοση, προβλήματα στο σπίτι)

2. ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν ή/και να ξεπεράσουν κοινωνικά προβλήματα (π.χ. κοινωνική απομόνωση)

3. ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν ή/και να ξεπεράσουν προβλήματα συμπεριφοράς (π.χ. σχολικό εκφοβισμό)

4. για περαιτέρω μόρφωση (π.χ. πανεπιστημιακές ή/και επαγγελματικές σπουδές)

5. για επαγγελματική αγωγή σε ομαδικό αλλά και ατομικό επίπεδο (π.χ. γνωριμία με επαγγέλματα, επιχειρηματικότητα, επιλογή καριέρας)

Το γραφείο της συμβούλου μας κ. Θεοδώρας Κουννή, είναι πάντοτε ανοικτό για οποιοδήποτε πρόβλημα θέλετε εσείς ή τα παιδιά σας να μοιραστείτε. Στις συναντήσεις ακολουθούνται οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν το ρόλο του συμβούλου, επομένως, τηρείται πλήρης εχεμύθεια.

Η σύμβουλος βρίσκεται στο σχολείο μας καθημερινά, στην αίθουσα 11 και παρακαλείσθε όπως τηλεφωνείτε στο 22421100 για διευθέτηση συνάντησης. Σε περίπτωση που η σύμβουλος απουσιάζει, αφήστε μήνυμα στη γραμματεία και θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, σας παρακαλούμε, όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε το συνημμένο έντυπο και το επιστρέψετε μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Εννοείται ότι όλα τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν ως προς το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού σας από τη Σύμβουλο και θα τυγχάνουν διαχείρισης εκ μέρους του σχολείου σύμφωνα με τις Πρόνοιες του εν ισχύι Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου.

Με εκτίμηση

Θεοδώρα Κουννή

Καθηγήτρια Συμβουλευτικής & Επαγγελματικής Αγωγής

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Μαθητή/τριας

Τα στοιχεία που υποβάλλονται στο Ατομικό Δελτίο τυγχάνουν της ορθής και ενδεδειγμένης διαχείρισης εκ μέρους του σχολείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν ισχύι «Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου». Τα στοιχεία βοηθούν το σχολείο να διασφαλίσει την ευημερία, την ασφάλεια και την πρόοδο του παιδιού σας.

(Α). Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία της Ενότητας Α με ευανάγνωστα γράμματα, εξαιρουμένου του Αριθμού Μητρώου του/της μαθητή/τριας, ο οποίος συμπληρώνεται από το σχολείο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι:

1. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε) αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου. Για μαθητές/τριες προερχόμενους/ες από χώρες της Ε.Ε. να αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου.

2. Το ονοματεπώνυμο του/της Μαθητή/τριας αναγράφεται με Ελληνικούς και Ρομανικούς Χαρακτήρες, όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο ή στα έγγραφα του/της Αλλοδαπού/ής Αιτητή/τριας Διεθνούς Προστασίας.

3. Μητρική είναι η γλώσσα στην οποία ο/η μαθητής/τρια έχει εκτεθεί εκ γενετής ή από τη βρεφική ηλικία ή η γλώσσα την οποία αντιλαμβάνεται και μιλά καλύτερα.

(Β). Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον περί «Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990- Νόμος που ρυθμίζει τις σχέσεις Γονέων και Τέκνων και Θέματα Διατροφής»:

· Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ονόματος, την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

· Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως τη ανατροφή και επίβλεψη, τη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευσή του καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του.

(Γ). Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού στο σχολείο προκύψει διαφοροποίηση των στοιχείων τα οποία δηλώνετε στο παρόν έγγραφο, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τη Διεύθυνση του σχολείου το συντομότερο δυνατό.

Διευκρινίζεται ότι αν το παιδί σας ή η οικογένειά σας αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα, για το οποίο χρειάζεται βοήθεια από το σχολείο και δεν επιθυμείτε να το σημειώσετε στο Ατομικό Δελτίο, μπορείτε να ενημερώσετε τον/τη Σύμβουλο του σχολείου σε κατ’ ιδίαν συνάντηση στο γραφείο του/της.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!


logo.jpg
bottom of page