top of page

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

To eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης, η οποία προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, κλπ.) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχόντων Ευρωπαϊκών χωρών, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται τις ιδέες και εμπειρίες τους και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης.


Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κλπ.). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής


ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

FESTECH: FuturEU Students as Transmitters of Cultural Heritage

Project under the ERASMUS+ Programme

Το σχολείο μας φέτος έχει επιλεγεί να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο αναφέρεται στη Βασική Δράση 2 για Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων και στην προώθηση της συνεργασίας τους για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Το θέμα του σχεδίου μας, με τίτλο «FESTECH: FuturEU Students as Transmitters of Cultural Heritage» (Οι μελλοντικοί Ευρωπαίοι μαθητές ως Πρεσβευτές της Πολιτιστικής Κληρονομιάς), εμπίπτει στην καινοτομία των αναλυτικών προγραμμάτων του σχολείου μας αλλά και των άλλων χωρών-εταίρων με αφορμή το «Ευρωπαϊκό έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς».


Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα διαρκέσουν από τις 29 Οκτωβρίου 2018 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2020. Το Κολέγιο Τέρρα Σάντα θα δράσει ως Συντονιστικό Σχολείο και τα Ευρωπαϊκά σχολεία/εταίροι μας είναι τα ακόλουθα:


Alytaus Panemunes pagrindine mokykla (Λιθουανία)

EKPAIDEFTIRIA E. MANTOULIDI SA (Ελλάδα)

Scoala Gimnaziala Pietroasa (Ρουμανία)

Κατά τη διάρκεια της σύμπραξης μία ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα και Λιθουανία για να παρακολουθήσουν μαθήματα, να λάβουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες του Σχεδίου και να ζήσουν από κοντά τα ήθη και έθιμα κάθε τόπου αλλά και να γνωρίσουν τις ομορφιές και την πολιτιστική κληρονομιά κάθε χώρας-εταίρου. Όλες οι δραστηριότητες θα διαρκέσουν για δύο έτη, δηλαδή από το 2018 μέχρι το 2020, και θα διεκπεραιώνονται πάντοτε σε συνεργασία με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των άλλων Ευρωπαϊκών σχολείων. Επιπρόσθετα, δύο καθηγητές από κάθε χώρα θα ταξιδέψουν στη Ρουμανία για να παρακολουθήσουν σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια , αλλά και για να παρουσιάσουν οι ίδιοι κάποιο θέμα της επιλογής τους. (Joint-staff trainings)


Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι, για την επιλογή των μαθητών που θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα και Λιθουανία θα τεθούν εξαρχής κριτήρια και θα διεξαχθούν ενδοσχολικοί διαγωνισμοί σε όλα τα σχολεία-εταίρους, ούτως ώστε να αναδειχθούν και να επιλεχθούν οι μαθητές που πραγματικά επιθυμούν να δουλεύουν πέραν των σχολικών υποχρεώσεων, να παράγουν έργο και να συνεργάζονται με άλλα παιδιά, αποκομίζοντας έτσι πολύτιμα εφόδια ζωής και ανεκτίμητες εμπειρίες. Τα κριτήρια και η δομή των διαγωνισμών θα αποφασιστούν από κοινού με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων-εταίρων μας και θα σας κοινοποιηθούν με άλλη σχετική ανακοίνωση.


Στο παρόν στάδιο, όποιος ενδιαφέρεται και δίνει τη συγκατάθεση στο παιδί του να συμμετέχει στις δραστηριότητες του εν λόγω Ευρωπαϊκού προγράμματος και, ενδεχομένως, να ταξιδέψει στο εξωτερικό, παρακαλούμε όπως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο και να το επιστρέψει είτε στην κυρία Σοφία Βιολάρη είτε στην κυρία Στυλιάνα Αθανασίου. Αξίζει να σημειωθεί πως, θα ακολουθήσει συνάντηση για όλους τους ενδιαφερόμενους για να ενημερωθούν περαιτέρω για τη δράση του προγράμματος αλλά και για την εμπλοκή τους.


ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

European Youth Parliament Pre-Selection DaysΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

Το Κολέγιο Τέρρα Σάντα σε συνεργασία με άλλα σχολεία του εξωτερικού έλαβε μέρος στο έργο (project) με τίτλο «We are European digital citizens» μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας eTwinning. Σε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς απονεμήθηκε η Ετικέτα eTwinning (Label) για το έργο τους στις 18 Ιουλίου 2014. Στο έργο συμμετείχαν οι πιο κάτω εκπαιδευτικοί του σχολείου μας: Σοφία Βιολάρη, Θεόδωρος Ηρακλέους, Άνν Μαρί Πάλμερ και Χρύσω Χατζήκου.


Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Key Action 1, αξίζει να αναφερθεί πως δύο εκ των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών μετέβηκαν στην Ιρλανδία για να παρακολουθήσουν ένα επιχορηγημένο σεμινάριο επιμόρφωσης και κατάρτισης διάρκειας 10 ημερών.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, το Κολέγιο Τέρρα Σάντα σε συνεργασία με άλλα σχολεία του εξωτερικού έλαβε μέρος στο έργο (project) με τίτλο «Sagre, Feste & Company in Europa. Festivals, tradition…» μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας eTwinning. Σε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς απονεμήθηκε η Ετικέτα eTwinning (Label) για το έργο τους στις 14 Οκτωβρίου 2014. . Στο έργο συμμετείχε η εκπαιδευτικός Σοφία Βιολάρη.  
Ημέρα της Ευρώπης


Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κολεγίου μας και με έμπνευση την Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, την Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 οι μαθητές/τριες Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού παρευρέθηκαν σε ενημερωτική και εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία. Κατά την επίσκεψη αυτή οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ταυτότητα και το ρόλο τους ως Ευρωπαίοι πολίτες! Στο τέλος της εξαιρετικής παρουσίασης από αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, δόθηκαν διάφορα δωράκια στα παιδιά και για αυτό σας ευχαριστούμε θερμά! 


logo.jpg
bottom of page