Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Έγινε ενημέρωση: 7 Απρ

Στις 04/04/2022 μαθητές/τριες της Ε΄, επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκειμένου να πραγματοποιήσουν πειράματα στο πλαίσιο διεξαγωγής μελέτης του Υπουργείου Παιδείας . Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Μούση για την παραχώρηση του εξοπλισμού και των εργαστηρίων και στη Δρ. Μαρία Παυλίδου για την πολύτιμη βοήθειά κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων.
logo.jpg