Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Δημοτικού Σχολείου


Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία από το δημοτικό σχολείο μας! Τα παιδιά των Α, Β και Γ τάξεων ακολουθούν το πρόγραμμα της ασύγχρονης διδασκαλίας, ενώ τα παιδιά των Δ , Ε και Στ τάξεων συνεχίζουν τη σύγχρονη online εκπαίδευση, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Webex Cisco. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία μάθησης, συνεχίζουν την παράδοση νέας ύλης και ενισχύουν καθημερινά τις προσπάθειες των παιδιών. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στα παιδιά του σχολείου μας που δεν σταματούν την προσπάθειά τους.


logo.jpg