Ενημέρωση προς τους μαθητές για την ανακύκλωση των τηγανέλαιων, τηγανοκίνηση.

Ανακοίνωση


Σας ενημερώνω πως η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του σχολείου μας, οργανώνει ενημέρωση προς τους μαθητές για την ανακύκλωση των τηγανέλαιων, τηγανοκίνηση.


Την ενημέρωση θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Μελετών και Έρευνας, ΑΚΤΗ, την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου, την 3η και την 4η περίοδο ως εξής:


Τρίτη περίοδος - Γυμνάσιο

Τέταρτη περίοδος - Λύκειο


Παρακαλείστε αφού πάρετε παρουσίες, να συνοδεύσετε τους μαθητές στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.


Όσοι συνάδελφοι έχουν προγραμματισμένο διαγώνισμα, να παραμείνουν στις τάξεις.


Ευχαριστώ

Άνδρεα Στυλιανού

logo.jpg