Δελτία Επίδοσης Α' Τετραμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 29η Ιανουαρίου 2020 από τις 12:30 μέχρι τις 14:30 θα δοθούν οι έλεγχοι των μαθητών/τριών για το Α΄ τετράμηνο. Κατά τις ώρες αυτές, θα υπάρχει η δυνατότητα σύντομης επικοινωνίας με τους διδάσκοντες, σχετικά με την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών.

Από τη Διεύθυνση 


On Wednesday, 29th of January 2020, from 12:30 until 14:30, you will be given your children’s report for the current, 1st semester. During this time, you will have the opportunity to discuss your children’s results and behaviour with the teaching staff.

From the Director’s office

logo.jpg