Αποτελέσματα Modern Greek AS Level

100% επιτυχία με άριστα αποτελέσματα! Το 50% των μαθητών κατέλαβε βαθμό από 91% μέχρι 99%.


Συγχαρητήρια στα παιδιά!

logo.jpg