ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ - Επιτυχίες

Αποτελέσματα Εξετάσεων Αγγλικών KET και PET

Ανακοινώνεται ότι κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 παρακάθισαν στις εξής εξετάσεις Αγγλικών:

  • KET: 11 μαθητές της Ά Γυμνασίου.

    • Πέρασαν 5 με Distinction, 1 με Pass with Merit και 5 με Pass.

  • PET: 8 μαθητές της Β Γυμνασίου.

    • Πέρασαν 4 με Pass with Μerit και 4 με Pass. 

© 2019 Terra Santa College. All Rights Reserved.
Powered by GOOiZ