ΔΗΜΟΤΙΚΟ - Εγγραφές Δίδακτρα

Εγγραφές - Δίδακτρα

Δημοτικού Σχολείου

Οι εγγραφές διενεργούνται κατά τη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα του Γενάρη κάθε χρόνου και αν υπάρχουν κενές θέσεις, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Για να γίνει ένα παιδί δεχτό σ’ οποιαδήποτε τάξη, πρέπει να πληροί την ηλικία που προβλέπει ο νόμος και να έχει φοιτήσει σε προηγούμενη τάξη Δημοτικού Σχολείου.

 

Για να εγγραφεί ένα παιδί στην Α' τάξη, πρέπει να συμπληρώσει την ηλικία των 5 ετών και 8 μηνών την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που παρουσιάζεται για εγγραφή. Απαιτείται επίσης η προσωπική παρουσία του γονιού για τη συμπλήρωση των αναγκαίων εντύπων. Απαραίτητη επίσης είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης και φοίτησης σε εγκεκριμένο νηπιαγωγείο.

 

Το δικαίωμα εγγραφής σ’ οποιαδήποτε τάξη είναι €120 που περιλαμβάνει την ασφάλεια του παιδιού κατά τις εργάσιμες ώρες, το αγώγιο εκδρομών και επισκέψεων για όλο το έτος και τη συνδρομή του Συνδέσμου Γονέων (20€).

Τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά για όλες τις τάξεις, με μια μικρή λογική αύξηση κάθε 2-3 χρόνια, για αναπλήρωση του πληθωρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σχολείο ή τηλεφωνήστε στο 22421100.

 

Powered by GOOiZ