ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ - Βιβλία Σχολικής Χρονιάς 2020-2021

Οι μαθητές μπορούν να αγοράσουν τα πιο κάτω βιβλία από το βιβλιοπωλείο Φιλιππίδης εκτός από τα σημειωμένα με *

PHYSICS

IAL AS PHYSICS : 9781292244877

 

IAL A LEVEL PHYSICS : 9781292244778

 

IAL LAB BOOK : 9781292244754

ΒIOLOGY

*Τίτλος: Edexcel International GCSE Biology (Phil Bradfield, Steve Potter)

ISBN: 978-0-43518508-4 (από το βιβλιοπωλείο Σολώνειο)

 

Τίτλος: Pearson Edexcel International A Level Biology - Student Book 2 (Ann Fullick)

ISBN: 9781292244709

ΜΑTHEMATICS

Τάξη: Δ’ – Αγγλική περιοχή

Τίτλος βιβλίου:

PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL A LEVEL

PURE MATHEMATICS 1

STUDENT BOOK

ISBN: 978-1-292-24479-2

 

Τάξη: Δ’ – Αγγλική περιοχή

PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL A LEVEL

PURE MATHEMATICS 2

STUDENT BOOK

ISBN: 978-1-292-24485-3

 

Τάξη: Ε’ – Αγγλική περιοχή

PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL A LEVEL

PURE MATHEMATICS 3

STUDENT BOOK

ISBN: 978-1-292-24492-1

 

Τάξη: Ε’ – Αγγλική περιοχή

PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL A LEVEL PURE MATHEMATICS 4

STUDENT BOOK

ISBN: 978-1-292-24512-6

 

Τάξη: Στ’ – Αγγλική περιοχή

PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL A LEVEL

STATISTICS 1

STUDENT BOOK

ISBN: 978-1-292-24514-0

 

Τάξη: Στ’ – Αγγλική περιοχή

PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL A LEVEL

STATISTICS 2

STUDENT BOOK

ISBN: 978-1-292-24517-1

Τάξη: Στ’ – Αγγλική περιοχή (Basic Mathematics) 

EDEXCEL INTERNATIONAL GCSE (9-1)

MATHEMATICS A   

Student Book 2 

ISBN: 9780435183059

CHEMISTRY

Pearson Edexcel International AS/A level

Student Book 1

Authors: Cliff Curtis, Jason Murgatroyd

ISBN: 978 1 2922 4486 0

Pearson Edexcel International AS/A level

Chemistry Lab book

ISBN: 978 1 292 24471 6

Pearson Edexcel International Advanced Level Chemistry Student Book and ActiveBook 2

Publisher: Pearson

Author: Cliff Curtis Jason Murgatroyd Dave Scott

Book and Pin Code

ISBN: 9781292244723

ECONOMICS

E' Class

Pearson Edexcel International Advanced Level Economics Student Book and Active Book I

ISBN: 9781292239194

 

F' Class

Pearson Edexcel International Advanced Level Economics Student Book and Active Book 2

ISBN: 9781292239187

ACCOUNTING

PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL ADVANCED LEVEL (IAL)

Accounting Student Book and Active Book 2

ISBN: 9781292274591

English Literature

Cambridge International AS & A Level Literature in English Coursebook
2nd Edition
ISBN: 978-1108457828


All My Sons (Penguin Modern Classics),ISBN: 9780141189970


Howards End, E M Forster ISBN: 9780141182131


Robert Browning, Selected poems, ISBN: 9780140437263

COMPUTERS

D’ Class

Cambridge IGCSE Coursebook

ISBN: 978-1-107-51869-8

E’ Class

Cambridge International AS and A Level

Computer Science Coursebook

ISBN: 978-1-107-54673-8

Academic Year: 2020-2021

© 2019 Terra Santa College. All Rights Reserved.
Powered by GOOiZ