ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ - Βιβλία Σχολικής Χρονιάς 2021-2022

ΒΙΒΛΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΡΡΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τα πιο κάτω βιβλία έχουν παραγγελθεί από το βιβλιοπωλείο Φιλιππίδης και οι μαθητές μπορούν να τα προμηθεύονται από εκεί, εκτός από τα σημειωμένα με *

PHYSICS (Class IV)

 

Physics student book 2

ISBN: 978-1-292-24477-8

BIOLOGY (Class IV)

IGCSE - Edexcel International GCSE (9-1) Biology Student Book

* ISBN: 978-0-435-18508-4 (Από Σολώνειον βιβλιοπωλείο)

CHEMISTRY

 

(Class IV)

1. Pearson Edexcel International GCSE (9–1) Chemistry Student Book and ActiveBook

Publisher: Pearson

Author: Jim Clark, Steve Owen, Rachel Yu

Book and Pin Code

ISBN: 9780435185169

 

(Class VI)

2. Edexcel International Advanced Level Chemistry Student Book and ActiveBook 2

Publisher: Pearson

Author: Cliff Curtis Jason Murgatroyd Dave Scott

Book and CD

ISBN: 9781292244723

MATHS

 

(Class IV)

1. PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL A LEVEL PURE MATHEMATICS 1 STUDENT BOOK

ISBN: 978-1-292-24479-2

 

2. PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL A LEVEL PURE MATHEMATICS 2 STUDENT BOOK

ISBN: 978-1-292-24485-3

(Class VI)

1. PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL A LEVEL STATISTICS 1 STUDENT BOOK

ISBN: 978-1-292-24514-0

2. PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL A LEVEL STATISTICS 2 STUDENT BOOK

ISBN: 978-1-292-24517-1

ECONOMICS (Class VI)

ISBN: 978-1-292-23918-7

ENGLISH LITERATURE (Class VI)


1. Cambridge International AS & A Level Literature in English Coursebook
2nd Edition
ISBN: 978-1108457828

 

2. King Lear: York Notes Advanced

ISBN: 978-0582784291

 

3. King Lear by William Shakespeare (OXFORD UNIVERSITY PRESS)

ISBN: 9780198392224

 

4. Indian Ink by Tom Stoppard (FABER & FABER)

ISBN:  9780571175567

5. The Poisonwood Bible by Barbara Kingsolver

ISBN: 978-0571339792

6. The Selected Poems of Emily Dickinson

ISBN: 978-1853264191

logo.jpg