ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ - Βιβλία Σχολικής Χρονιάς 2020-2021

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

Students will find the following books at the bookshop Philippides except for those marked with a *

Class I

Class I

​1) On Screen 2 (Express Publishing) Student’s Book, Workbook and Grammar Book * Students will buy the books from school

2) Cambridge A2 Key For Schools Practice Tests (Hamilton House)

 

Class II 

  1. ​On Screen 3 (Express Publishing) Student’s Book, Workbook and Grammar Book * Students will buy the book from school

  2. I like Writing (SuperCourse) * Students will buy the book from school

 

Class III

English Download B1+ (Hamilton House)

1) Student’s Book

2) Workbook

3) Grammar Book

Class IV (Greek and English Section)

Upgrade your English B2 (Hamilton House)

1) Student’s Book

2) Workbook

3) Activate your Grammar and Vocabulary B2 Exams

4) Cambridge FCE Practice Tests (Hamilton House)

Class IV (English as elective)

  1. Skills Builder 3 (Hamilton House)

Class V – (Greek and English Section)

1) Cambridge IGCSE English as a Second Language Exam Preparation and Practice (Cambridge)

2) English as a Second Language Practice Tests 1 (without answers) (Cambridge)

3) Activate B2 Writing (Hamilton House)

Class V (English as elective)

  1. Skills Builder 4 (National Geographic)

 

 

 

Class VI (Greek and English Section)

​​

1) Let’s IELTS (SuperCourse) * Students will buy the book from school

2) Reading for IELTS (Macmillan)

3) Writing for IELTS (Macmillan)

4) Speaking and Listening for IELTS (Macmillan)

Class VI (English as elective)

Upgrade your English C1/C2 (Hamilton House)

 

  1. Student’s Book

 

                                                                                                                    

© 2019 Terra Santa College. All Rights Reserved.
Powered by GOOiZ